ОБЩИ УСЛОВИЯ

• Пазете и не давайте билета си на никого, освен на оторизирания персонал на входовете. Изгубен или повреден билет не се възстановява.

• При нарушение на правилата охраната и екип пропускателен контрол имат право да отнемат билета и ескортират нарушители извън зоната на провеждане на събитието.

• Всеки, който проявява агресивно поведение ще бъде изведен извън зоната на феста без възможност за връщане парите на билета.

• Всеки опит за манипулация и фалшифициране на билета ще бъдат наказани с отказ допускане на посетителя до събитието!

• Не сваляйте гривната си и не нарушавайте нейната цялост. Пазете и билета си до финалното Ви излизане!

• Ако забележите проблем с гривната, веднага подайте сигнал на екип пропускателен контрол, НО задължително преди да напуснете територията на фестивала.

• Фестивалът ще бъде заснет. С влизането си на негова територия, посетителите дават съгласие за своето заснемане.

 

Строго се забранява:
• Внасянето на алкохол и наркотични вещества. Посетители под въздействие на упойващи субстанции няма да се допускат в зоната на събитието и стойността на билета няма да им бъде възстановена.

• Заснемането и излъчването на фестивалната програма с професионална техника от неоторизирани за това лица. За професионална техника се счита всеки апарат, позволяващ лесна смяна на обективи. Разрешено е снимането със смартфони и малки фотоапарати.

• Внасянето на всякакви видове оръжия, взривни вещества, запалителни материали, остри и обемисти предмети.

• Всички обемни раници, куфари и други. Разрешено е влизането с по-малки чанти, раници и сакове, но само след щателна проверка на входа!

 

Моля, сигнализирайте за нарушения на нашия екип!

Всеки има правото да се забавлява в безопасна обстановка!